Οπτικό Μονοπάτι (Scanpath)
Εκτύπωση
Πατήστε εδώ για να μεγαλώσετε την γραμματοσειρά
Το οπτικό μονοπάτι που καταγράφεται μας δείχνει τι κοίταξε ο καταναλωτής, με ποια σειρά, για πόση ώρα καθώς και το ενδιαφέρον του σε κάθε σημείο. Οι κύκλοι δηλώνουν τις εστιάσεις, με το σχετικό μέγεθός τους να είναι ενδεικτικό της διάρκειας τους, δηλαδή όσο μεγαλύτερος ο κύκλος τόσο μεγαλύτερη η παραμονή στο σημείο αυτό. Η σακκαδική κίνηση που ενώνει δύο διαδοχικές εστιάσεις αναπαρίσταται από τη γραμμή μεταξύ δύο κύκλων οι αριθμοί εντός των κύκλων την ακολουθία.

         


Βίντεο