Τι είναι το Eye Tracking;
Εκτύπωση
Πατήστε εδώ για να μεγαλώσετε την γραμματοσειρά

Με τη χρήση της τεχνολογίας οφθαλμικής ιχνηλάτησης  (eye tracking) είμαστε σε θέση για πρώτη φορά να γνωρίζουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται την οπτική πληροφορία ο άνθρωπος, δηλαδή που ακριβώς κοιτάει και τι τραβάει την προσοχή του. Για την άντληση της οπτικής πληροφορίας ο άνθρωπος εστιάζει το βλέμμα του σε μια συγκεκριμένη περιοχή.  Κατά την εστίαση αυτή το μάτι συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες ενώ με γρήγορες κινήσεις, που ονομάζονται σακκαδικές, μεταβαίνει στο επόμενο σημείο εστίασης. Η συνολική ακολουθία που προκύπτει από το πλήθος των εστιάσεων ονομάζεται οπτικό μονοπάτι (scanpath ή gazetrail).

scanpath

Οι κύκλοι δηλώνουν τις εστιάσεις, οι αριθμοί εντός τους την ακολουθία, με το σχετικό μέγεθός τους να είναι ενδεικτικό της διαρκειας τους (όσο μεγαλύτερος ο κύκλος τόσο μεγαλύτερη η παραμονή στο σημείο αυτό.) Η σακκαδική κίνηση αναπαριστάται απ' την πορτοκαλί γραμμή που ενώνει δύο διαδοχικές εστιάσεις.

Η αποτύπωση του οπτικού μονοπατιού με τη βοήθεια του eye tracker βασίζεται στην καταγραφή υπέρυθρου βίντεο της κόρης του οφθαλμού και στην αντανάκλαση που αυτό προξενεί στον κερατοειδή χιτώνα. Ο συνδυασμός αυτών των  δύο χαρακτηριστικών μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το σημείο όπου τέμνεται το βλέμμα με την επιφάνεια που κοιτάμε.


     ···                ·····